Forårs- og sommerblomster

Forårs- og sommerblomster

Forårs- og sommerblomster

Hvert år er der mulighed for at bestille plantning af stedmoderblomster på gravsteder i april måned. Frist for bestilling af forårsblomster er typisk medio marts.

Stedmoderblomsterne fjernes i juni, hvor der er mulighed for at bestille plantning af sommerblomster. Frist for bestilling af sommerblomster er typisk primo maj måned.

Fristerne vil fremgå af "værd at vide" sektionen på forsiden.