Priser

Priser

Priser

I denne menu finder du oplysninger om priser på erhvervelse af gravsteder, renhold og sæsonrelaterede ydelser.Du kan desuden læse mere om prisen på de enkelte gravstedstyper under menuen ”køb og vedligehold af gravsted”.

Bemærk, at priserne er vejledende og er oplyst eksklusiv eventuelle tillægsydelser og særlige afgifter (se afsnit herom). Derfor anbefales det at kontakte kirkegårdskontoret for konkret information.

Priserne reguleres hvert år pr. 1. januar.