Råvildt i Gravlunden

Råvildt i Gravlunden

På kirkegården i Fovrfeld Gravlund, oplever såvel pårørende som personale i stigende grad problemer med, at råvildtet spiser blomster, dekorationer mv. fra gravstederne. Til trods for, at der er opsat hegn om hele kirkegårdsområdet, samt sat færiste op ved indgangene, lykkes det alligevel råvildtet at komme ind. Det giver af og til udfordringer i forhold til blomster og øvrig beplantning. Især i vintertiden, hvor føden er knap for vildtet, er blomsterne en velkommen fødekilde for råvildtet. Det er besluttet, at man ikke skyder råvildtet, der kommer ind på kirkegården. Medarbejderne forsøger at jage dem ud, hvis de ser dem. Derudover planter kirkegården forglemmigej i stedet for stedmoderblomster, som råvildtet synes at foretrække. 

Området omkring Gravlunden, som strækker sig op gennem Fovrfeld og helt ud forbi Gjesing, er en lang naturstribe, hvor vildt og planter har gode forhold. Esbjerg Kommune ønsker at værne om den grønne kile, som skal være så mangfoldig som muligt. Det betyder, at der f.eks. er meget råvildt i området. I de nye planer for Gravlunden Kirkegård, forsøger vi med lidt nye tiltag. Der skal laves hegn om de afdelinger, der fortsat skal være i drift, da mindre hegn er nemmere at holde fri for råvildt. Disse hegn vil blive sat op, så snart der kommer midler til det.