Administration

Administration af de kommunale kirkegårde

Esbjerg Kommune administrerer og driver de 4 kommunale kirkegårde i Esbjerg:

- Gormsgade
- Fovrfeld Gravlund
- Jerne
- Novrup (kirkegård og krematorium)

Du kan læse mere om de enkelte kirkegårde her.

Administrationen varetages af Kirkegårdskontoret i Frodesgade 30 på baggrund af en vedtægt, som er vedtaget af byrådet i Esbjerg Kommune og godkendt af Kirkeministeriet.

Priserne er ligeledes godkendt af byrådet og reguleres hvert år pr. 1. januar. Du kan se de gældende priser på siderne om de enkelte gravstedstyper eller via prisoversigten.

Kirkegårdenes primære opgave er at stille et bredt udvalg og begravelsespladser til rådighed for byens borgere. Samtidig er kirkegårdene også grønne åndehuller i byen, hvor man uanset årstiden kan få en naturmæssig og kulturhistorisk oplevelse.

Hjemmesiden er udarbejdet som hjælp og vejledning til de borgere, der ønsker at erhverve et gravsted på en af byens kirkegårde eller som blot ønsker, at få et indblik i, hvad kirkegårdene kan tilbyde. Der bliver givet en kort beskrivelse af de enkelte gravstedstyper og, på hvilke kirkegårde de findes. Du kan også finde en række praktiske oplysninger om selve begravelsen eller bisættelsen og tiden lige efter. 

Hjemmesiden giver ikke svar på alle forhold omkring det at erhverve et gravsted og de ting, der skal tages stilling til i den forbindelse. Du er derfor altid velkommen til at kontakte kirkegårdene for at få yderligere oplysninger. 

Med venlig hilsen

Kirkegårdene
Esbjerg Kommune