Årets gang på kirkegårdene

Årets gang på de kommunale kirkegårde

Årsplanen er en oversigt over aktiviteterne på kirkegårdene. Du kan bl.a. orientere dig om, i hvilke perioder vi anlægger gravsteder, planter og grandækker.

Da al gartnerarbejde på kirkegårdene afhænger af vejrforholdene kan ændringer i forhold til de i årsplanen angivne udførelsesperioder forekomme.

Vi gør opmærksom på, at flere af nedenstående aktiviteter udgør bestillingsarbejder, som ikke foretages automatisk af kirkegårdenes gartnere. Du skal derfor aftale med Kirkegårdskontoret, hvis du ønsker at bestille eksempelvis sommerblomster, grandækning mv.

Brev fra kirkegårdskontoret:
• I oktober udsender vi breve med tilbud om fornyelse af gravsteder.
• I december udsender vi, efter behov, en ekstra påmindelse om fornyelse af gravsted.
• Året rundt fører vi kontrol med kirkegårdene og udsender eventuelt breve om mispryd på gravsteder.

Vandhanerne på kirkegårdene:
• Vi åbner for vandet i starten af april og lukker igen i slutningen af november.

Nedlæggelse af gravsteder:
• I perioderne februar - april og september – oktober nedlægger vi sløjfede gravsteder.

Anlæg, genanlæg og opretning af gravsteder:
• Vi anlægger/genanlægger gravsteder i perioden april - september.
• Vi foretager opretning af sunkne gravsteder i april – september samt efter behov.

Hækklipning:
• Vi klipper hækkene omkring gravstederne i perioden juni – oktober.

Forårsrengøring af gravsteder:
• I marts fjerner vi eventuel grandækning og foretager forårsrengøring af gravstederne.

Forårsblomster:
• Vi planter stedmoderblomster i april.

Sommerblomster:
• Vi fjerner stedmoderblomster og planter sommerblomster i juni.

Grønt og løg:
• I september sætter vi blomsterløg og lægger stedsegrøn dekoration på gravstederne.
• Bemærk: fra og med 2014 er det ikke længere muligt at bestille grønt og løg. Der lægges dog løg mv. i henhold til allerede indgåede aftaler.

Grandækning på gravsteder:
• Grandækning foretages i perioden oktober – december.
• I dagene op til jul lægger vi julekranse og udsætter juletulipaner på gravsteder.

Dekorationer og guirlander:
• Dekorationer og guirlander lægges på gravstederne ”plæne med liggesten” i perioden oktober – december.
• Bemærk: fra og med 2014 er det ikke længere muligt at bestille dekorationer og guirlander til gravstederne ”plæne med liggesten”. Der udlægges dog dekorationer og guirlander i henhold til allerede indgåede aftaler.