Urnegravsted i fællesplæne uden mindesten

Urnegravsted i fællesplæne uden mindesten

Denne gravstedstype tilbydes på alle de kommunale kirkegårde i Esbjerg.

Fællesgraven består af et sammenhængende græsareal uden synlig adskillelse mellem de enkelte grave. I tilknytning til fællesgravene er der indrettet en blomsterplads.

Det er muligt at overvære urnenedsættelsen. 

Der er plads til 2 urner i gravstedet og det er muligt at forny gravstedet efter fredningsperiodens udløb. Ved erhvervelse betales for græsklipning i 10 år.

Se gravstedstypen på de enkelte kirkegårde

 • Gormsgade Kirkegård - Urnefællesgrav i græs uden liggesten
  Gormsgade Kirkegård - Urnefællesgrav i græs uden liggesten
 • Fovrfeld Gravlund - Urnefællesgrav i græs uden liggesten
  Fovrfeld Gravlund - Urnefællesgrav i græs uden liggesten
 • Jerne Kirkegård - Urnefællesgrav i græs uden liggesten
  Jerne Kirkegård - Urnefællesgrav i græs uden liggesten
 • Novrup Kirkegård - Urnefællesgrav i græs uden liggesten
  Novrup Kirkegård - Urnefællesgrav i græs uden liggesten