Anonymt urnegravsted i fællesplæne uden mindesten

Anonymt urnegravsted i fællesplæne uden mindesten

Denne gravstedstype tilbydes på alle de kommunale kirkegårde i Esbjerg. 

Fællesgraven består af et sammenhængende græsareal uden synlig adskillelse mellem de enkelte grave. I tilknytning til fællesgravene er der indrettet en blomsterplads.

Det er ikke muligt at overvære urnenedsættelsen, men gravstedets placering kan man få oplyst på kirkegårdenes kontorer.

Der er plads til 1 urne i gravstedet og fornyelse efter fredninger ikke mulig. Ved erhvervelse betales for græsklipning i 10 år.

Se gravstedstypen på de enkelte kirkegårde

  • Novrup Kirkegård - Anonym urnefællesgrav i græs uden mindesten
    Novrup Kirkegård - Anonym urnefællesgrav i græs uden mindesten