Om valg af gravsted

Om valg af gravsted

Før erhvervelse af et gravsted
Esbjerg Kommunale kirkegårde tilbyder adskillige typer gravsteder, som alle er tilknyttet en række bestemmelser. Som pårørende kan du derfor med fordel rette henvendelse til den kirkegård, hvor du ønsker at erhverve et gravsted. Her vil personalet kunne være behjælpelig med at fremvise de forskellige gravstedstyper og oplyse om, hvilke bestemmelser der er gældende for området og gravstedstypen. Der vil ofte være flere valgmuligheder med hensyn til gravstedets placering på kirkegården.

Kistegravsteder er beregnet til både kister og urner. I et kiste- gravsted kan der nedsættes op til 4 urner. Urnegravsteder fås med plads til 2 eller 4 urner.

Fredningsperioden for kister er 20 år og for urner 10 år. Et kistegravsted kan ikke erhverves for mindre end 20 år, det gælder også, selv om gravstedet kun benyttes som urnegravsted.

Om begravelse
Ved begravelse sænkes kisten med afdøde i jorden umiddelbart efter højtideligheden i kirke eller kapel. Der vil altid være en medarbejder fra kirkegården tilstede som viser følget frem til graven og er behjælpelig med det praktiske. Medarbejderne på kirkegården vil under normale forhold sørge for, at graven er dækket til og blomsterne lagt på graven senest 2 timer efter at højtideligheden er slut. Fra begravelsen kan det vare op til et halvt år, før anlægget af gravstedet er fuldført med gravsten, planter og eventuel hæk. Årsagen er,  at det tager minimum 3 måneder for jorden i gravstedet om at sætte sig. 

Om bisættelse
Ved en bisættelse køres kisten med afdøde til krematoriet i Novrup efter højtideligheden i kapel eller kirke. Efter bisættelsen er det kapellets eller kirkens medarbejdere, der er behjælpelige med det praktiske. Blomster og kranse vil efter højtideligheden blive lagt ud på grav- stedet eller ”blomsterpladsen”. Har du specielle ønsker kan du aftale nærmere med kirkegården eller bedemanden. Hvis der ikke udtrykkes ønske om andet, fjerner medarbejdere fra kirkegården blomster og kranse, når de er visne.

Urnenedsættelse
Er der valgt nedsættelse af urnen i urnefællesgrave vil denne blive nedsat senest 8 dage efter højtideligheden. Nedsættelsen kan ikke overværes.

Ved valg af øvrige gravstedsformer, får du besked, når urnen er klar til at blive nedsat. Herefter skal der aftales tidspunkt for urnenedsættelse, som kan finde sted i tidsrummet mandag til torsdag mellem kl. 9.00 og 14.00 og fredag mellem kl. 9.00 og 13.00. Det er dog muligt, mod ekstrabetaling, at få urnen nedsat på lørdage samt 1. maj og Grundlovsdag mellem kl. 10.00 og 15.00. Urnenedsættelser kan dog ikke finde sted på søndage samt Langfredag, 1. Påskedag. Kristi Himmelfartsdag, 1. Pinsedag og 1. Juledag.
Urnenedsættelsen må gerne overværes.