Om fornyelse af gravsteder

Om fornyelse af gravsted

Når fredningsperioden på et gravsted eller en tidligere fornyelsesaftale udløber, skal du som gravstedsejer tage stilling til, hvorvidt du ønsker at forny aftalen om brugsret til gravstedet eller afstå gravstedet. Urne- og kistegravsteder kan normalt fornys for 5, 10 eller 20 år, men der kan dog være særlige tilfælde, hvor planlagte ændringer på kirkegården medfører, at fornyelse ikke er mulig.

Du vil i oktober måned i udløbsåret automatisk modtage et tilbud om fornyelse fra Kirkegårdskontoret. Tilbuddet gælder fornyelse i 5 år. Ønsker du en længere fornyelsesperiode, skal du kontakte Kirkegårdskontoret. Bemærk venligst, at der er tale om et tilbud, til trods for, at der i toppen af brevet står "Faktura". Årsagen er, at dokumentet kommer til at fungere som en faktura/kvittering for indbetaling i de tilfælde, hvor tilbuddet accepteres.

Du kan vælge at acceptere tilbuddet ved at indbetale fornyelsen på vedhæftede girokort. Indbetaling kan eksempelvis foretages på Esbjerg Kommunes Borgerservicecenter Esbjerg, Torvegade 74 (Rådhuset) eller via netbank. Bemærk venligst, at det ikke er muligt at foretage indbetaling på Kirkegårdskontoret i Frodesgade 30.

Ønsker du ikke at forny gravstedet skal du underskrive fakturaen/tilbuddet, som derved fungerer som din accept af en afståelse, og returnere det til Kirkegårdskontoret. Herved slettes gravstedet.
Ved afståelse skal du desuden tage stilling til, hvad du ønsker, at der skal ske med gravstenen efter gravstedets nedlæggelse. Det er ved henvendelse til Kirkegårdskontoret, inden for den på tilbuddet angivne tidsfrist, muligt at indgå aftale om udlevering af gravstenen. I så fald skal du efterfølgende selv aftale en tid med personalet på kirkegården og sørge for afhentning af gravstenen inden 1. februar.
Alternativt tilbyder kirkegården at bortskaffe gravstenen i forbindelse med sløjfningen.

Har du spørgsmål om fornyelse eller afståelse/sløjfning af gravsteder, er du velkommen til at kontakte kirkegårdskontoret for råd og vejledning.