Kistegravsted med hæk

Kistegravsted med hæk

Denne gravstedstype tilbydes på kirkegårdene i Gormsgade, Fovrfeld Gravlund og Jerne

Der er her mulighed for at vælge forskellige typer mindesten, anlæg og plantning. Dette kan være med til at give gravstedet et personligt præg.

Vedligeholdelse skal gravstedsejer selv sørge for. Kirkegården kan efter aftale overtage vedligeholdelsen, enten gennem en halvårlig betaling eller ved at indbetale et beløb for en flerårig periode på indtil 20 år.