Kistegravsted i plæne med mindesten

Kistegravsted i plæne med mindesten

Denne gravstedstype tilbydes på kirkegårdene i Novrup og Fovrfeld Gravlund

Afdelingerne består af et sammenhængende græsareal, hvor mindestenen udgør den eneste markering af gravstederne.

Der må kun anvendes ru granitliggesten af ens størrelse. Stenen skal anbringes i plan med græsset.

Der må kun lægges buketter på mindestenen og uden brug af vaser. Det er dog muligt at bruge vaser, hvis man får boret et hul i stenen hertil.

Af hensyn til græsklipning flytter kirkegården hver torsdag alle friske buketter til "blomsterpladsen".

Ved erhvervelse betales for græsklipning i 20 år samt for opretning , hvis graven synker.

Se gravstedstypen på de enkelte kirkegårde

  • Fovrfeld Gravlund - Kistegravsted i græs med mindesten
    Fovrfeld Gravlund - Kistegravsted i græs med mindesten
  • Novrup Kirkegård - Kistegravsted i græs med mindesten
    Novrup Kirkegård - Kistegravsted i græs med mindesten