Kistegravsted i græs med mindesten og ryghæk - Novrup

Kistegravsted i græs med mindesten og ryghæk

Denne gravstedstype tilbydes på kirkegården i Novrup

En del af gravstedet er afgrænset med en hæk. Inden for hækken er det muligt at sætte et personligt præg på mindesten, anlæg og plantning. Resten af gravstedet er tilsået med græs og adskilt fra den øvrige del med en kant af ølandsfliser.

Ved erhvervelse betales for græs- og hækklipning i 20 år, opretning, hvis graven synker samt anlæg af kant med ølandsfliser. Den øvrige vedligeholdelse skal gravstedsejer selv sørge for. Kirkegården kan efter aftale overtage vedligeholdelsen enten gennem en halvårlig betaling eller ved at indbetale et beløb for en flerårig periode på indtil 20 år.

Til jul er det muligt at pynte gravstedet med gran, eller bestille kirkegården til dette.

Se gravstedstypen på de enkelte kirkegårde

  • Novrup Kirkegård - Kistegravsted i græs med mindesten og hæk
    Novrup Kirkegård - Kistegravsted i græs med mindesten og hæk