Kistegravsted i græs med mindesten og ryghæk - Fovrfeld Gravlund

Kistegravsted i græs med mindesten og ryghæk

Denne gravstedstype tilbydes i Fovrfeld Gravlund.

Gravstederne er tilsået med græs med fælles ryghæk, der danner baggrund for mindestenen.

Mindestenen skal indrammes af en brostenskant enten helt inde ved stenen, eller så der dannes et bed foran stenen. Bedet kan tilplantes med årstidens blomster og pyntes med gran til jul. Der må ikke anvendes grus, ral eller jorddækning af lignende karakter i bedet.

Ved erhvervelse betales for græs- og hækklipning i 20 år, opretning, hvis graven synker samt anlæg af bed eller brostenskant. Den øvrige vedligeholdelse skal gravstedsejer selv sørge for. Kirkegården kan efter aftale overtage vedligeholdelsen – enten gennem en halvårlig betaling eller ved at indbetale et beløb for en flerårig periode på indtil 20 år.

Se gravstedstypen på de enkelte kirkegårde

  • Fovrfeld Gravlund - Kistegravsted i græs med mindesten og ryghæk
    Fovrfeld Gravlund - Kistegravsted i græs med mindesten og ryghæk