Katolsk afdeling - Jerne kirkegård

Kistegravsted med hæk - Katolsk afdeling

Denne gravstedstype tilbydes på kirkegården i Jerne.

Denne afdeling er forbeholdt Katolsk Pastorat.

Der er her mulighed for at vælge forskellige typer mindesten, anlæg og plantning. Dette kan være med til at give gravstedet et personligt præg.

Vedligeholdelse skal gravstedsejer selv sørge for. Kirkegården kan efter aftale overtage vedligeholdelsen, enten gennem en halvårlig betaling eller ved at indbetale et beløb for en flerårig periode på indtil 20 år.

Se gravstedstypen på de enkelte kirkegårde

  • Jerne kirkegård - Katolsk afdeling
    Jerne kirkegård - Katolsk afdeling