Barnekistegravsted i græs med mindesten

Barnekistegravsted i græs med mindesten

Denne gravstedstype tilbydes på kirkegården i Fovrfeld Gravlund

Afdelingen består af et sammenhængende græsareal, hvor en brostenskant og mindesten udgør markeringen af gravstederne.

Mindestenen skal indrammes af en brostenskant enten helt inde ved stenen, eller så der dannes et bed foran stenen. Bedet kan tilplantes med årstidens blomster og pyntes med gran til jul. Etablering af brostenskanten udføres af kirkegården og for gravstedsejerens regning.

Ved erhvervelse betales for græsklipning i 10 år og for opretning, hvis en grav synker.

Vedligeholdelsen skal gravstedsejer selv sørge for. Kirkegården kan efter aftale overtage vedligeholdelsen - enten gennem en halvårlig betaling eller ved at indbetale et beløb for en flerårig periode på indtil 20 år.

Se gravstedstypen på de enkelte kirkegårde

  • Fovrfeld Gravlund - Barnekistegravsted i græs med mindesten
    Fovrfeld Gravlund - Barnekistegravsted i græs med mindesten