Anlæg og vedligeholdelse

Anlæg og vedligeholdelse

Har du valgt et gravsted, hvor det påhviler dig, som gravstedsejer, at anlægge og vedligeholde gravstedet, kan det være en god ide at henvende dig til Kirkegårdskontoret. Vi kan være behjælpelige med råd og vejledning, udregning af priser og tilbud mv. Dette tilbud gælder uanset, om du selv ønsker at anlægge eller vedligeholde gravstedet.

Anlæg af gravstedet efter en kistebegravelse vil normalt kunne udføres et par måneder efter højtideligheden, dog lægger vi ikke gravsteder an i grandækningsperioden, som strækker sig fra midt i oktober og til jul. I denne periode tilbyder vi at pynte gravstedet med gran eller grus, så det tager sig pænt ud. De fleste anlæg påbegyndes i april måned, hvor frosten har sluppet sit tag af jorden og vi igen kan udføre anlægsarbejder.

Kirkegårdene kan tilbyde en lang række ydelser på områder som gravstedsvedligeholdelse, anlæg, beplantning, plantning af blomster, dekoration og grandækning m.m. For nærmere information, kontakt venligst Kirkegårdskontoret.